Сборник рефератов

Дипломная работа: Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

Дипломная работа: Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

«Прогнозування зміни економічних показників у часі відкритого акціонерного товариства «Вагоноремонтний завод»»


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 101 с., 35 рисунків, 20 таблиць, 3 додатки і 17 найменувань літератури.

Об’єкт дослідження: відкрите акціонерне товариство «ВРЗ».

Ціль дипломної роботи: підвищення ефективності керування підприємством.

У вступі йдеться про становище та проблему підприємства, але є більш конкретизовано під дипломну роботу.

У розділі 1 подано структурну схему ВАТ “ВРЗ”, наведено баланси ВАТ „ВРЗ”, показано економічний стан за період з 01.01.2004р. по 31.12.2007р.

В фінансових розділах мова йде про фінансові коефіцієнти, на підставі яких зроблено аналіз фінансового стану підприємства в динаміці на дослідний період.

В теоретичному розділі наведені методики побудови апроксимаційних нелінійних залежностей за допомогою методу Ньютона нелінійного оптимального пошуку. Проведено розрахунок прогнозних якостей отриманих залежностей для великої групи коефіцієнтів.

В інформаційному розділі була розроблена автоматизована інформаційна система.

А от в охороні праці виявлені та систематизовані небезпечні та шкідливі фактори, які можуть зашкодити здоров’ю.

Розроблена методика прогнозування була використана у ВАТ “ВРЗ” при плануванні діяльності підприємства на 1-й квартал 2008 року.


ЗМІСТ

Вступ

1 Характеристика підприємства

1.1 Історія підприємства

1.2 Структура управління

1.3 Баланси ВАТ "ВРЗ"

1.4 Опис фінансових коефіцієнтів

1.5 Аналіз фінансового стану підприємства

1.6 Постановка задачі

2 Теоретична частина

2.1 Опис методики отримання формул апроксимації довільного вигляду

2.2 Опис методики отримання числових коефф. за допомогою метода Ньютона

2.3 Результати  отримання числових значень коефіцієнтів у формулах

2.4 Ефективність отриманих результатів

2.5 Новий баланс після запровадження методики прогнозування фінансових коефіцієнтів

3 Інформаційна система

4 Техніка безпеки

Висновки

Література


ВСТУП

 

В період завершення приватизаційних процесів в українській економіці помітним стало явище різкої зміни фінансових показників після приватизації державних підприємств. В цих умовах новим власникам потрібен прогноз діяльності приватизованого підприємства для покращання методів управління цим підприємством.

ВАТ «ВРЗ» було приватизовано у 2002 році. В його фінансових показниках були помітні різкі коливання, викликані ще й станом економіки України в цілому. Тому виникла потреба у визначенні найбільш ефективних фінансових показниках, які найбільш точно характеризують стан підприємства та в прогнозуванні можливих змін цих показників у часі.

Вирішенню цих проблем і присвячена дана дипломна робота. Остання, зніміть проблему різкого коливання фінансових показників та цим самим покаже українському і європейському ринку спочатку стабільність, а потім підвищення і зростання окремих показників угору. Завдяки цього підприємство заслуговуватиме до себе пошану й довіру. Тим самим забезпечить постійні замовлення, що приведе к збільшенню обсягу роботи, а це приведе к збільшенню робочих місць, чим допоможе частково вирішити проблему в регіоні з працевлаштуванням. А збільшення обсягу ще й збільшить прибуток підприємству, а це в свою чергу підніме ціну на акції (завдяки чого акціонери зможуть отримувати більші дивіденди), та підніметься рівень заробітної плати (що неодмінно має сказатися на підвищенні якості продукту. Чим знову ж таки буде підвищувати свій рейтинг у Європі.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ВРЗ”

1.1  Історія

ВАТ "ВРЗ" є одним з найстарших підприємств вагоноремонтної та вагонобудівної галузі України. У 1898 році на лівому березі Дніпра були побудовані головні вагонні майстерні Єкатерининської (нині Придніпровської) залізниці, що складалися з чотирьох цехів. У 1926 році майстерні були перетворені в Нижньодніпровський вагоноремонтний завод, що спеціалізувався на ремонті пасажирських та вантажних вагонів.

З початком війни 1941 року, завод був евакуйований у Барнаул. У 1943 році, після звільнення Дніпропетровська, почалося відновлення підприємства, що продовжувалося 10 років. Першу продукцію завод почав випускати вже в 1943 році, вантажні вагони - у 1944 році, пасажирські - 1945 року .

Одночасно з відновленням заводу проводилася та його реконструкція. У 1948 році він цілком переорієнтувався на ремонт пасажирських вагонів. У 1952 році був освоєний ремонт суцільнометалевих пасажирських вагонів, що вимагало значної зміни технології та організації виробництва. Завод успішно справився з цими задачами, постійно робив існуючі та впроваджував нові технології, збільшував обсяги виробництва. Нижньодніпровський (з 1966 року - Дніпропетровський ) ВРЗ упевнено займав ведучі позиції в галузі, виконуючи ремонт рухливого складу для залізниць Радянського Союзу.

Однак у 90-і роки, з розпадом СРСР, ситуація значно ускладнилася. Важке положення залізниць негативно відбилося на стані самого підприємства: упали обсяги виробництва , катастрофічно виросла заборгованість перед постачальниками, бюджетом, працівниками. У цей же час завод налагоджував співробітництво з ведучими іноземними виробниками, освоював нові види ремонту, однак недостатнє фінансування не дозволяло повною мірою реалізувати задумане .

Наприкінці 2002 року Дніпропетровський ВРЗ був реорганізований у відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський по ремонті та будівництву пасажирських вагонів" (ВАТ ВРЗ), у 2003 році була почата його приватизація, що завершилася у 2004 році. Завдяки інвесторам в особі великих акціонерів, зацікавлених у розвитку виробництва, що переживає зараз нове народження, грамотному керівництву та забезпеченню необхідного фінансування було налагоджене постачання матеріалами, що комплектують, енергоносіями, цілком стабілізована економічна ситуація та, як наслідок, досягнуть значний ріст обсягів виробництва . Обсяг виробництва в 2006 році в порівнянні з 2002 р. зріс на 220,5%. Продукція заводу користується попитом не тільки в Україні, але й у Росії, Бєларусі, інших країнах СНД.

В даний час ВАТ "ВРЗ" знову впевнено займає ведучі позиції в галузі, виконує усі види ремонту пасажирського рухливого складу, освоює нові технології. У серпні 2005 року був випущений перший в Україні новий пасажирський вагон. Головна задача найближчого часу - розгортання потужностей для будівництва нових вагонів європейського класу.

Зберігши більш ніж 100-літній досвід та традиції, доповнивши їхніми сучасними технологіями, завод упевнено дивиться в майбутнє.

Перетворення державного підприємства на відкрите акціонерне товариство здійснювалось у 2002-2003 рр. на підставі наказу Фонду Держмайна України шляхом емісії звичайних акцій на суму 100% статутного фонду підприємства. З загальної кількості акцій біля 5% було продано робітникам підприємства за іменні приватизаційні сертифікати та компенсаційні сертифікати в обсягах, передбачених чинним законодавством України. Решта акцій була виставлена на аукціон та продана у власність юридичним особам які виконали тендерні умови та зобов’язання.


1.2  Структурна схема

Рис. 1.2.1. Структурна схема ВАТ “ВРЗ”

Загальні збори акціонерів ВАТ “ВРЗ” – приділяє основні направлення діяльності ВАТ. Назначають керівні органи ВАТ: спостережна спілка, правління, ревізійну комісію. Приділяє порядок та розмір виплати дивідендів, затверджує звіти діяльності ВАТ.

Спостережна рада – виповнює функції з керування основними стратегічними процесами ВАТ.

Ревізійна комісія – виповнює контроль фінансово-економічної діяльності ВАТ.

Голова правління – керує діяльністю правління підприємства, відповідає перед загальним сбіром акціонерів, спостережною спілкою, ревізійній комісії за результати діяльності ВАТ по всім направлінням.

Голова із зв’язку з державними структурами та громадянської організації – відповідає на питання взаємодій з місцевими органами правління, зв’язку з спільними організаціями.

Головний бухгалтер – член правління – завідує бухгалтерією, відповідає за стан обліку та звітності, виконання податкового законодавства, фінансових взаємодій.

Фінансове бюро – виповнює функції по платежам підприємства та взаємодій з банківською діяльністю.

Заступник головного бухгалтера – відповідає за п виробничий облік.

Головна бухгалтерія – виповнює функції по п виробничому обліку.

Розрахункова бухгалтерія – виповнює функції  з начисленню заробітної плати.

Матеріальна бухгалтерія – виповнює функції з обліку матеріальних ресурсів на підприємстві.

1-й відділ – виповнює супровід режимних питань.

Заступник голови правління – головний інженер – Відповідає за всі питання технічної політики підприємства, технологічну підготовку виробництва, роботу обладнання.

Управління з координації перспективного розвитку – відповідає за технічну та технологічну розробку перспективних напрямків діяльності підприємства.

Заступник головного інженера – відповідає за стан та працездатність обладнання.

Відділ головного механіка – відповідає за роботу технологічного та підйомно-транспотного обладнання.

Ремонтно-механічний цех – виконує ремонт технологічного обладнання.

Відділ головного енергетика – відповідає за роботу енергетичного обладнання.

Енерго-силовий цех – відповідає за функціонування всіх енергосистем підприємства, ремонт експлуатацію енергетичного обладнання.

Бюро нестандартного обладнання – виконує розробку коштів малої механізації, технологічного забезпечення та нестандартного обладнання.

Служба пожежної охорони – відповідає за пожежну безпеку.

Відділ головного конструктора виконує розробку конструкторсько-технологічної документації.

Відділ головного технолога – розробка технологічних процесів.

Інструментальний цех – виготовлення не стандартного інструменту та об орудування.

Відділ технічного контролю – виконує технічний контроль, дотримання технології та якості продукції.

Центральна заводська лабораторія – обслуговування мірних та контрольних приладів та обладнання. Хімічний аналіз сировини та матеріалів.

Відділ капітального будівництва – відповідає за ремонт та додержання зданій, розробка документації з капітального будівництву.

Ремонто-будівна дільниця – виконує ремонт обслуговування зданій.

Відділ охорони праці – виконує організацію охорони праці та техніки безпеки.

Відділ електрозв’язку – відповідає за держання електросіті.

Бюро управління системою якості – відповідає за супровід заводської системи управління якості та проведення аудитів в рамках системи ISO.

Перший заступник голови правління – директор з виробництва – відповідає за питання організації виробництва  і управління технологічними процесами.

Заступник директора з виробництва – виконує функції управління технологічними процесами.

Виробничо-діспетчерський відділ – відповідає за оперативне управління виробництва.

Бюро підготовки виробництва – виконує підготовку та видачу документів.

Візкові-колісний цех – виконує ремонт теліжок, колісних пар, автосцепного, ударно-тягового та гальмового обладнання пасажирських вагонів.

Розбиральний цех – виконує роботу пасажирських вагонів для ремонту.

Ковальско-механічний цех – виконує заготовку металевих деталей та напівфабрикатів.

Вагонозбиральний цех №1 – виконує ремонт кузова та системи опалення та водопостачання пасажирських вагонів.

Механічна дільниця №2 – виготовлення оконих блоків пасажирських вагонів.

Вагонозбиральний цех №2 – виконує сбір пасажирських вагонів.

Ливарно-механічний цех – виготовлення та механічна обробка деталей та вузлів вагону.

Ливарна дільниця – виконує заливку деталей вагонів з чорних та кольорових металів.

Цех капітально-відновлювального ремонту – виконує ремонт кузова, виготовлення конструкцій та деталей інтер’єру і зборку вагона котрі проходять капітально-відновлювальний ремонт.

Електроремонтний цех – виконує ремонт електрообладнання пасажирських вагонів.

Ремонто-комплектувальний цех – виготовлення вузлів та деталей пасажирських вагонів.

Деревообробний цех – виконує ремонт та заготовку дерев’яних вузлів та деталей пасажирських вагонів.

Канцелярія – реєстрація та супроводження вхідної та вихідної кореспонденції.

Заступник голови правління з комерційних питань – матеріально-технічне забезпечення, збут, транспортне забезпечення, утилізація відходів виробництва.

Відділ матеріально-технічного постачання - матеріально-технічне забезпечення сировиною та матеріалами.

Матеріально-господарський відділ – складське зберігання матеріальних ресурсів.

Відділ зовнішньої кооперації - матеріально-технічне забезпечення комплектацією.

Транспортний цех – транспортне забезпечення виробництва, в тому числі маневрова робота з переміщення об’єктів ремонту.

Автогараж – забезпечення виробництва безрейковим транспортом.

Філія торгівлі та громадського харчування – забезпечення роботи заводських їдалень та мережі продовольчої торгівлі.

Відділ збуту – організація збуту продукції підприємства, включаючи митне оформлення.

Заступник голови правління з питань економіки, маркетингу та фінансів – координація роботи економічних служб підприємства, бюджетування, регулювання фінансових витрат підприємства.

Відділ економіки та маркетингу – дослідження ринку, укладання договорів, ціноутворення, економічний аналіз.

Відділ організації праці та заробітної плати – нормування праці, організація систем стимулювання та оплати праці.

Відділ автоматизованих систем управління підприємством – організація програмного та інформаційного забезпечення управління виробництвом.

Відділ інтелектуальної власності та юридичного супроводження – організація патентної роботи і з питань авторських прав та інтелектуальної власності, юридичне супроводження діяльності підприємства.

Бюро економічного аналізу – займається економічним аналізом.

Заступник голови правління з загальних питань – координація роботи підприємства з господарчих, кадрових та загальних питань.

Відділ кадрів – організація підбору та забезпечення кадрів, навчання та підвищення кваліфікації.

Служба безпеки – організація економічної безпеки підприємства.

Охорона заводу – забезпечення охорони підприємства та правопорядку.

Адміністративно-господарчий відділ – забезпечення чистоти території, збір та вивезення сміття, забезпечення карантинних та проти стихійних заходів.

Інші підрозділи що забезпечують життєдіяльність трудового колективу підприємства (здравпункт, спорткомплекс, дитячій табір, база відпочинку, клуб, гуртожиток, теплиця, дошкільні заклади, редакція заводської газети, народний музей).

1.3  Баланси ВАТ „ВРЗ” за період з 01.01.2004р.  по 31.12.2007р.

Баланси представлені за період 2004 – 2007рр. і оскільки вони досить громіздкі, то їх було розбито на декілька таблиць та розміщено в таблицях 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.

Таблиця 1.3.1.

2004 (1) 2004 (2) 2004 (3) 2004 (4)
АКТИВИ тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
ПОТОЧНІ АКТИВИ
Кошти 23,40 1 030,00 136,70 135,30
Високоліквідні  цінні папери 4 244,50
Короткострокові фінансові вкладення 842,60
Дебіторська заборгованість 29 348,20 47 723,40 62 393,50 47 199,20
Товарні запаси 2 821,80 2 169,60 22,00
Виробничі запаси 16 482,90 13 983,40 20 025,20 24 259,40
Авансовані витрати
Інші поточні активи 9,90
Усього поточні активи 53 773,30 64 906,40 82 577,40 71 593,90
ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби, первинна вартість 94 272,20 94 857,00 96 036,50 69 490,70
Знос 38 481,30 39 398,00 40 544,70 32 885,10
Основні засоби - залишкова вартість 55 790,90 55 459,00 55 491,80 36 605,60
Незавершені капітальні вкладення 327,00 454,60 1 071,50 690,60
Нематеріальні активи, залишкова вартість
Інші позаоборотні активи 125,5
Усього позаоборотні  активи 56 117,90 55 913,60 56 563,30 37 421,70
РАЗОМ АКТИВ (TOTAL ASSETS) 109 891,20 120 820,00 139 140,70 109 015,60
ПОЗИКОВІ ЗАСОБИ І  ВЛАСНИЙ (АКЦІОНЕРНИЙ) КАПІТАЛ
ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованість 21 302,30 17 075,40 41 904,50 45 826,20
Векселя до оплати 4 386,50 7 835,70 5 779,60 4 207,00
Короткострокові кредити банків 500,00 500,00 500,00 490,00
Заборгованість по оплаті праці 3 377,40 3 210,50 3 157,80 2 171,20
Заборгованість по виплаті податків 13 414,00 13 878,10 13 209,30 13 467,30
Заборгованість по страхуванню 4 698,90 3 126,20 3 119,70 2 651,20
Інші заборгованості
Інші короткострокові пасиви 8 802,30 15 495,80 8 003,90 6 868,60
Усього поточні зобов'язання 56 481,40 61 121,70 75 674,80 75 681,50
Інші довгострокові позикові засоби 741,80 717,90 1 619,00 1 105,30
Усього позикові засоби 57 223,20 61 839,60 77 293,80 76 786,80
Звичайні акції, номінал 16 575,00 16 575,00 16 575,00 16 575,00
Додатковий оплачений капітал 48 353,70 48 254,60 42 998,30 24 297,30
Нерозподілений прибуток -12 260,70 -5 849,20 2 273,60 -8 643,50
Усього власний (акціонерний) капітал 52 668,00 58 980,40 61 846,90 32 228,80
УСЬОГО ПОЗИКОВІ ЗАСОБИ І  ВЛАСНИЙ (АКЦІОНЕРНИЙ) КАПІТАЛ 109 891,20 120 820,00 139 140,70 109 015,60
ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК
Виторг від реалізації 28 598,40 44 101,20 44 248,70 68 488,30
Матеріали 28 532,30 27 703,30 29 451,80 42 461,50
Запаси 17 099,80 23 020,70 29 296,10 58 681,30
Витрати по оплаті праці 3 212,10 3 419,50 4 018,70 4 369,40
Витрати на соціальні заходи 1 226,50 1 306,90 1 460,50 1 638,50
Амортизація 498,60 818,60 57,10 2 575,80
Інші витрати 188,60 53,40 9 799,00
Разом собівартість реалізованої продукції 50 569 56 458 64 338 119 526
Валовий прибуток -21 971 -12 356 -20 089 -51 037
2004 (1) 2004 (2) 2004 (3) 2004 (4)
Операційні витрати 2 002,60 5 042,40 1 252,60 2 246,80
Збутові витрати 2,50 2,50 3,40 13 414,30
Адміністративні витрати 75,20 4 752,90 4 722,70 2 075,00
Разом операційні витрати 2 080 9 798 5 979 17 736
Прибуток до виплати відсотків і податків -24 051 -22 154 -26 068 -68 773
Прибуток до сплати податків -24 051 -22 154 -26 068 -68 773
Прибуток після виплати податків -24 051 -22 154 -26 068 -68 773
Прибуток для розподілу власникам звичайних акцій (Чистий прибуток) 252,00 -   22 154,20 -   26 067,60 - 68 773,30

ЗВІТ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

2004 (1) 2004 (2) 2004 (3) 2004 (4)
Нерозподілений прибуток, баланс на 1 січня 0 0 0 -8643,5
Нерозподілений прибуток, баланс на 31 грудня - - - -     8 643,50

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ