Сборник рефератов

Курсовая работа: Організація і планування робіт по технологічному процесу виготовлення деталі "Вал"

Курсовая работа: Організація і планування робіт по технологічному процесу виготовлення деталі "Вал"

Міністерство освіти і науки України

Черкаський політехнічний технікум

Курсова робота

з предмету: „Економіка, організація і планування машинобудівного виробництва”

на тему: Організація і планування робіт по технологічному процесу виготовлення деталі „Вал”

Пояснювальна записка

5.090227 РК ЕОП 16 ЗП

Керівник роботи

____________

Виконав студент

____________

Захищено з оцінкою

2009р.


Зміст

Вступ

1 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів і автоматичних ліній.

1.1 Коротка характеристика цеху і обладнення.

1.2 Організація обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній.

1.3 Організація праці та заробітна плата

1.4 Розрахунок річного фонду заробітньої плати.

2 Визначення експлутаційний витрат на утримання обладнення верстатів та автоматичних ліній.

2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

2.2 Розрахунок витрат та вартості електроенергії

2.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування верстатів та автоматичних ліній

3 Розрахунок витрат на виробництва деталі „Вал ”

3.1 Вихідні дані

3.2 Розрахунок прямих витрат на виробництво деталі „Вал”

3.3 Розрахунок непрямих витрат на виробництво деталі „Вал”

34.4 Розрахунок калькуляції на виробництво одиниці продукції

3.5 Аналіз структури собівартості одиниці продукції та розробка заходів по зниженню собівартості

4 Розрахунок показників економічної ефективності

5 Техніко-економічні показники курсової роботи

Висновок

Література


1 Організація і планування обслуговування і ремонту обладнання верстатів і автоматичних лініях

1.1 Коротка характеристика цеху і обладнання, що експлуатується

Загальна інформація про підприємство

Будівництво Черкаського приладобудівного заводу, як філіалу в складі НВО ’’Імпульс’’ м. Москва, розпочалось в грудні 1979 року.

Підприємство створювалось з метою виробництва високоінтелектуальної продукції. Зведення основних корпусів почалось в 1980 році з метою випуску спеціальних радіо виробів на період А.

З лютого 1984 року філію ЧПЗ в складі НВО ’’Імпульс’’ перетворено в державне підприємство ’’Черкаський приладобудівний завод’’, яким і залишилось до вересня 1998 року.

З вересня 1998 року Черкаський приладобудівний завод перетворено у Відкрите акціонерне товариство ’’Черкаський приладобудівний завод’’, згідно наказу ФДМУ м. Київ. На протязі більш як 25-річного періоду будівництва, становлення і розвитку підприємство постійно впроваджувало у серійний випуск та удосконалювало вироби спеціального та виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку.

Продукція, яка випускається

Зараз підприємство спеціалізується на виробництві:

деталі та вузли для виробництва автомобілів: двигуни опалювачі - радіатори електровентилятори;

- електрообладнання для хімічної промисловості;

- електроінструмент;

- охоронна сигналізація;

- електродвигуни;

- товари народного споживання ( тепловентилятори, соковижималки);

- спецтехніка.

До складу ВАТ “ЧПЗ” входять:

- чотири цехи основного виробництва

в т.ч механічно-складальний цех № 2

складальний цех № 3

механічний цех № 4

гальвано-штампувальний цех № 16

- чотири цехи допоміжного виробництва:

в т.ч інструментальний цех № 6

ремонтно-механічний № 7

енерго-ремонтний ( у складі якого Котельня ) № 8

- інженерно-адміністративна служба

- складське господарство

- об’єкти непромислової групи (громадське харчування медпункт)

Всі об’єкти розташовані комплексно та знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1 загальною площею 30.6432 га

Персонал та фонд оплати праці

Показники Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього)
1 Фонд оплати праці 1839 2950 3020
2 Облікова чисельність 271 254 235
3 Основні 98 120 137
4 Допоміжні 81 78 66
5 Службовці кервники 92 56 32

Основні техніко-економічні показники виробництва продукції

Показники Факт 2005 р. Факт за 1 півріччя 2006 р План 2007 р
1 Обсяги товарної продукції в цінах тис грн 5292.6 4449.9 13944
2 Фонд оплати праці ти грн 1839 1472 3020
3 Середньо-облікова чисельність чол 271 283 235
4 Середня зарплата грн 565.5 867 1071
5 Продуктивність праці тис грн 12.5/1.62 15.7/2.62 59.3/4.94

Характеристика становища підприємства на ринку та заходи до його покращення

Основні споживачі продукції

1 Ел. Веретено і запчастини до нього Білорусь

м. Могильов – завод штучного волокна

м. Світловодськ – ПО ’’Хімволокно ’’

2 Апаратура охоронної сигналізації ’’Піон В’’ Україна

м. Київ – підприємства НЕК ’’Укренерго ’’

м. Рівне – атомна електростанція

м. Хмельницький – атомна електростанція

3 Ел. Двигуни і ел. Вентилятори на 12В і 24В

основні споживачі

м. Харків – ’’Тракторний завод’’

м. Кременчуг – ’’Автомобільний завод’’

м. Запоріжжя – ’’Автомобільний завод’’

м. Тернопіль – ’’Комбайновий завод’’

4 Вузли автомобільних радіаторів охолодження блоки запалення для автономних опалючів

м. Луганськ – ’’Авіаційний завод’’

м. Луганськ – ’’АТЗТ Взліт’’

5 Напороміри і тягонапороміри

м. Монастирище – ’’Кабельний завод’’

м. Кременчуг – ’’Завод Дормаш’’

6 Товари народного споживання соковижималки тепло вентилятори електроінструмент

Роздрібна торгівля по містам України

7 Деталі і вузли

м. Київ ’’Хімлаборреактив’’

Заходи по поліпшенню ринків збуту продукції ВАТ ЧПЗ

-  відкритий сайт ВАТ ’’ЧПЗ ’’ в Інтернеті

-  проробляється питання по додатковому відкриттю дилерської мережі по містах України та Росії

-  проводиться робота з організації реклами заводської продукції у засобах масової інформації та участь в торгівельно-промислових виставках

-  створення рекламоносіїв ВАТ ’’ЧПЗ ’’, буклети

Соціальна сфера

В товаристві працівникам забезпечене часткове безкоштовне медичне обслуговування. Укладені договори з медичними закладами на проведення обов’язкових медичних оглядів.

Забезпечено робітників гарячим харчуванням. Працює двоповерхова їдальня. Виділяється матеріальна допомога на поховання близьких родичів, у зв’язку з скрутним матеріальним станом, на лікування, ювілейними датами, виходом на пенсію тощо. Виділяються кошти на організацію оздоровлення робітників заводу та їх дітей. Забезпечено усіх бажаючих земельними ділянками для занять городництвом.

Згідно колективного договору на 2005-2007 р. прийнято рішення товариства, зважаючи на збитковість, зберегти і виділити кошти на розвиток соціальної сфери підприємства, а саме забезпечення працівників гарячим харчуванням і дотримання роботи медичного пункту. На загальних зборах акціонерів ВАТ ЧПЗ від 27.08.2003 було прийняте рішення продаж корпуса 107 ( їдальня та відділ технодокументації) з техніко-економічним обґрунтуванням.

На теперішній час на підприємстві працює 315 чол. З метою поліпшення фінансового становища та зменшення витрат на утримання корпусу 107, який не задіяний у виробничому процесі, на засіданні Спостережної ради від 31.10.2005 р. було розглянуте питання про реалізацію корпуса 197. Кошти від реалізації запропоновано спрямувати на поповнення обігових коштів підприємства, виплату заробітної плати, нарахувань доплати і платежів до бюджету.

Природоохоронні заходи

-  Оцінка впливу виробництва на навколишнє середовище

-  Проведення природо захисних заходів ( з визначенням термінів та джерел фінансування)

Центральна заводська лабораторія акредитована і атестована на методи проведення аналізу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на хімічні аналізи повітря в робочій зоні, шум, вібрацію, мікроклімат, напруженість і важкість праці, а також на аналіз стічних вод.

Проводиться планові та непланові цільові перевірки державним екологічним відділом Черкаської області, та санепідстанціями різних рівнів, органами самоврядування по дотриманню природоохоронного законодавства та Державним ЦСМ.

Проводиться відомчий контроль викидів ЗР в навколишнє природне середовище.

Затверджені підприємством та відділом екології раціонального природокористування міста заходи по охороні навколишнього середовища на 2008рік та план на природоохоронні заходи 2009 рік.

Характеристика цеху №2

Вміст у повітряному середовищі,мг/м

-вуглеводнів-240

-оксиду вуглецю СО2-115

-звичайний пил-12

-кварцевмісний пил-0,4

-аерозоль(марганець)-0,13

Температура-20 Шум 78-90дБ
Відносна вологість повітря-52% Освітлення-250-270лк
Швидкість руху повітря-0,3м/с

Таблиця №1-Перелік обладнення цеху

Назва обладнення Тип,марка Кількість

Потужність

К,Вт

Призначення
1Токарно-револьверний 1В116П 1 5.5 Для токарнихробіт
2Фрезерний Вандер 1 2.0 Для фрезерних робіт
3 Фрезерний 6Т-10 1 4.97 Для пресувальних робіт
4 Фрезерний 1А616П 1 7.0 Для токарнихробіт
5Токарно-гвинторізний 1А616 1 4.12 Для сверлильних робот
6 Токарно-гвинторізний 1А616 1 3.0 Для шліфувальних робіт
7 Токарно-гвинторізний 16525П 1 9.6 Для токарних робіт
Технологічний процес
8 Радиально-сверлильный 2М55 1 4.6 Для сверлильних робіт
9Фрезерний верстат 692Р 1 6.9 Для фрезерних робіт
10Токарний верстат 1К62 1 8.2 Для токарнихробіт
Всього 10
Сумарна потужність встановленого обладнання становить 55.89кВт

1.2 Організація обслуговування і ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній

Головною задачею даного розділу є розрахунок річної трудомісткості обслуговування і ремонту обладнання яке використовується для визначення чисельності робітників і річного фонду заробітної плати.

Технічне обслуговування - це комплекс робіт по підтримці в справному стані обладнання. Воно передбачає догляд за обладнанням, проведення оглядів за планом, видалення незначних несправностей, що не потребують виведення обладнання з робочого режиму, регулювати, чистку, змащування обладнання. Технічне обслуговування проводиться експлуатаційним персоналом в процесі роботи обладнання з використанням перерв, неробочих днів, змін

Річна трудомісткість технічного обслуговування цеху

Тобс= ΣNобсі· nі (2.2.1)

Тобс1=6.48·1=6.48 люд/год

Таблиця №2-Річна трудомісткість технічного обслуговування верстатів цеху

Назва обладнення Тип, марка Кількість Річний норматив трудомісткості обслуговування люд/год Річна трудомісткість обслуговування люд/год
Технологічний процес
1Токарно-револьверний 1В116П 1 6,48 6.48
2Фрезерний Вандер 1 3.23 3.23
3Фрезерний 6Т-10 1 4.86 4.86
4Фрезерний 1А616П 1 6,48 6.48
5Токарно-гвинторізний 1А616 1 4,68 4.86
6 Токарно-гвинторізний 1А616 1 3.23 3.23
7 Токарно-гвинторізний 16525П 1 6,48 6.48
8. Радиально-сверлильный 2М55 1 6,48 4.86
9 Фрезерний верстат 692Р 1 6.48 6.48
10.Токарний верстат 1К62 1 6,48 6.48
Всього 53.44

Річна трудомісткість технічного обслуговування верстатів складає 53.44люд/год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ