Сборник рефератов

Контрольная работа: Розрахунок кількісних та якісних показників роботи сортувальної станції

Контрольная работа: Розрахунок кількісних та якісних показників роботи сортувальної станції

Кафедра: “Економіка залізничного транспорту”


контрольна робота

з дисципліни: “Економіка транспорту”


Зміст

1.  Розрахунок кількісних та якісних показників роботи сортувальної станції

2.  Розрахунок плану з праці та заробітної плати

3.  Складання плану експлуатаційних витрат

Список літератури


1. Розрахунок кількісних та якісних показників роботи сортувальних станцій

Обсяг вантажної роботи:

– кількість навантажених та розвантажених тон за рік (місцевий вантажообіг):

, () (1.1)

550000 + 500000 = 1050000,

– середня кількість навантажених тон за добу:

, () (1.2)

550000 / 365 = 1507

–  середня кількість розвантажених тон за добу:

, () (1.3)

500000 / 365 = 1370

Навантаження та розвантаження вагонів за добу:

– кількість навантажених вагонів за добу:

, (); (1.4)


1507 / 40 = 38

– кількість розвантажених вагонів за добу:

, () (1.5)

1370 / 40 = 34

Кількість місцевих вагонів і коефіцієнт здвоюваних операцій.

При умові повної взаємозамінності середньодобова кількість місцевих вагонів () буде відповідати більшому числу навантажених () або розвантажених вагонів за добу ().

Кількість порожніх вагонів визначається за формулами:

- кількість відправлених порожніх вагонів після розвантаження:

, якщо ,

та . (1.6)

-  кількість порожніх вагонів, що прибули під навантаження:

, якщо ,

та  (1.7)

38 - 34 = 4; 38 > 34;

Коефіцієнт здвоюваних операцій визначається за формулою:

. (1.8)


38 + 34 / 38 = 1,9

Кількість транзитних вагонів на добу:

– кількість відправлених транзитних вагонів без переробки за добу:

, () (1.9)

800000 / 365 = 2192

– кількість відправлених транзитних вагонів із переробкою за добу:

, () (1.10)

1000000 / 365 = 2740

Загальна кількість відправлених вагонів за рік та за добу:

– загальна кількість відправлених вагонів за рік:

, () (1.11)

800000 + 1000000 + 38 * 365 / 1000 = 1800

–  загальна кількість відправлених вагонів за добу:

, () (1.12)

2192 + 2740 + 38 = 4970

Загальна кількість перероблених вагонів на станції за добу:

, () (1.13)


2740 +38 = 2778

Кількість перероблених вагонів на гірках з урахуванням подвійної переробки місцевих вагонів та кутового потоку:

, (1.14)

2740 + 38 + 34 + 4 + 274 = 3090

де – кількість кутового потоку розраховується тільки на двобічних станціях, який передається з однієї системи в іншу згідно плану формування (прийняти в розмірі 10% від ).

1.8 Вагонообіг станції – сума вагонів, що прибули та відправлених вагонів за добу:

, (1.15)

2 * 2192 + 2 * 2740 + 2 * 38 = 9940

Структура вагонопотоків станції (таблиця 4).

Таблиця 1 – Розрахунок структури транзитних та загальних вагонопотоків

Найменування показника

Транзитні вагонопотоки,

Загальні вагонопотоки,

Усього

Структура , %

Усього

Структура , %

1. Транзитні вагони без переробки,

800 80 800

2.  Транзитні ваго-ни з переробкою,

1000 20 1000

3.  Місцеві вагони,

Х Х 14,0
Усього

1800

1800

Середній простій транзитного вагона на станції:

, (1.16)

80* 0,9 + 20 * 9,0 / 100 = 3

Простій місцевого вагона під однією вантажною операцією, :

, (1.17)

16,0 / 1,9 = 8

Середньодобовий робочий парк вагонів, :

, (1.18)

2192 * 0,9 + 2740 * 9,0 + 38 * 16,0 / 24 = 1135

Середньодобова продуктивність маневрового локомотива:

, (1.19)

2740+ 38 / 6 = 463

де  – кількість маневрових локомотивів( таблиця 1).

Кількість локомотиво-годин роботи маневрових локомотивів:


, (1.20)

6 * (24 – 0,5) = 141

де  – час, що витрачається на екіпіровку маневрового локомотива та зміну бригад, .

Усі кількісні та якісні показники роботи станції зводимо в таблицю 5.

 

2. Розрахунок плану з праці та заробітної плати

План праці складається з чотирьох основних показників, два з яких характеризують показники праці, це:

–  чисельність працівників за списком;

–  продуктивність праці;

а два інших показника характеризують заробітну плату, це:

–  загальний річний фонд заробітної плати;

–  середньомісячна заробітна плата на одного працівника.

Розрахунок контингенту працівників та продуктивності праці.

Розрізняють явочну та облікову чисельність працівників. Явочний контингент забезпечує заданий обсяг робіт. Обліковий контингент – це явочний контингент, збільшений на кількість працівників, відсутніх на роботі за поважних причин: знаходження у відпустці, хвороби, виконання державних обов’язків.

Обліковий контингент працівників визначається за формулою:

, (2.1)

де  – коефіцієнт заміщення.

, (2.2)


де  – коефіцієнт заміщення працівників, що знаходяться у відпустці, при середній її тривалості 27 днів (з урахуванням 3-х додаткових днів за вислугу років) для працівників, пов’язаних з рухом поїздів;

 – коефіцієнт заміщення працівників, відсутніх за хворобою;

 – коефіцієнт заміщення працівників, що виконують державні обов’язки:

.

Контингент працівників, призначених для заміщення, визначається для тих професій та посад, за якими відсутній робітник повинен бути обов’язково замінений іншим.

Для тих професій та посад, за якими заміна відсутнього працівника не вимагається виробничою необхідністю, обліковий штат працівників дорівнює явочному.

Чисельність явочних змін для розрахунку чисельності працівників, що обслуговують об’єкти, які працюють цілодобово, визначається за формулою:

 (2.3)

де  – календарний фонд робочого часу за рік;

 – номінальний фонд робочого часу за рік.

Кількість облікових змін визначається за формулою:

 (2.4)

Вихідні дані для розрахунку експлуатаційного штату приведені в таблиці 6.

Чисельність цехового персоналу (ст. 500) визначається за нормативами, приведеними в таблиці 7.

Апарат управління цеху та апарат управління станції (ст. 550) планується на основі штатних нормативів у залежності від класу станції.

Приведені в роботі сортувальні станції можуть бути віднесені до позакласних і 1 класу (тобто до 1 групи), тому у таблиці 7 вказані посадові оклади, що відповідають цій групі за наказом № 415 - Ц від 10.11.2006р.

Таблиця 2 – Середня норма потреби в контингенті станції, посадові оклади, годинні тарифні ставки, режим роботи

№ статей Назва статей професій і посад

Норма обслуго-вування на 1 об’єкт, люд

Режим роботи Розряд робітника Годинна тарифна ставка, посадовий оклад, грн. Кількість об’єктів обслуговування та їх назва
двобічна з послідовним розташуван-ням однобічна з послідовним розташуван-ням
1 2 3 4 5 6 7 8

Штат станції, зайнятий на маневровій роботі

45 Чергові по парку формування 1 люд на сорт. парк у зміну Ціло-добово

-

1090,0 2 парка 1 парк
Чергові по гірці 1 люд на гірку у зміну Ціло-добово - 1260,0 2 гірки 1 гірка
Оператори розпоряджу-вального посту 1 люд на посту у зміну Ціло-добово 5 5,83 2 поста 1 пост
Оператори постів управління парковими гальмовими позиціями (тільки при механізованій парковій гальмовій позиції) 1 люд на пост у зміну Ціло-добово 5 5,83 вихідні дані вихідні дані
Складачі поїздів 1 люд на маневровий локомотив у зміну Ціло-добово 6 7,17 вихідні дані вихідні дані
Продовження таблиці 6
1 2 3 4 5 6 7 8

Регулювальники швидкості руху:

- старші

- рядові на немеханізованій парковій гальмовій позиції

- рядові на механізованій парковій гальмовій позиції

1 люд на гірку у зміну

1 люд на 4 колії у зміну

1 люд. на 12 колій у зміну

Ціло-добово

Ціло-добово

Ціло-добово

5

4

4

5,34

5,34

5,34

2 гірки

1 гірка

1 гірка

1 гірка

1 гірка

1 гірка

Технічний штат станції

47 Чергові по станції 1 люд у зміну на об’єднаний пост ЕЦ системи Ціло-добово - 1260,0 2 поста ЕЦ 1 пост ЕЦ
Чергові по парках відправлення 1 люд у зміну на парк від-правлення Ціло-добово - 1100,0 2 парка 1 парк
Оператори при черговому по станції 1 люд у зміну на пост ЕЦ Ціло-добово - 940,0 2 поста ЕЦ 1 пост ЕЦ
Оператори по парках відправлення 1 люд у зміну на парк від-правлення Ціло-добово - 2 парки 1 парк
Сигналісти з закріплення составів 2 люд у парках прибуття та відправлення Цілодобо-во 3 4,77 4 парка 2 парка
Продовження таблиці 6
1
2
3 4 5 6 7 8
Старші оператори СТЦ (станційного технічного центру) 1 люд. у зміну на ЕЦ систему Ціло-добово - 1045,0 2 поста ЕЦ 1 пост ЕЦ
Рядові оператори 4 люд. на СТЦ Ціло-добово - 898,0 1 СТЦ 1 СТЦ
Старший оператор СТЦ по відомостям 2 люд. на СТЦ у зміну Ціло-добово - 966,0 1 СТЦ 1 СТЦ
Оператор ЕОМ 2 люд. на СТЦ у зміну Ціло-добово - 4,54 1 СТЦ 1 СТЦ
Електромонтер
1 люд. на сортувальну систему 1 зміна 5 5,83 2 системи 1 система

Штат з обслуговування будівель, споруд, обладнання та інвентарю

49 Бригадир звільнений 1 люд. 1 зміна - 6,48 2 системи 1 система
Робітники з прибирання приміщень

1 люд. на 500 м2 приміщень

1 зміна - 688,0 2 системи 1 система
Станційні робітники

0,03 люд.

на 1000м2 території

1 зміна - 3,9 2 системи 1 система
Слюсар 1 люд. 1 зміна 5 5,54 1 станція 1 станція
Столяр 1 люд. 1 зміна 5 5,54 1 станція 1 станція
Тесляр 1 люд. 1 зміна 5 4,86 1 станція 1 станція
Маляр 1 люд 1 зміна 5 5,54 1 станція 1 станція
Акумуляторщик 2 люд 1 зміна 3 4,851 1 станція 1 станція
Продовження таблиці 6
1 2 3 4 5 6 7 8
Машиніст кочегар котельної установки 1 люд у зміну Ціло-добово 2 4,851 1 станція 1 станція
Комірник 1 люд 1 зміна - 745,0 1 станція 1 станція
Експедитор 1 люд на сортувальну систему 1 зміна - 918,0 1 станція 1 станція

Штат станції з вантажної роботи

30

Прийомоздавачі вантажів:

– старші

– рядові

1 люд. на 8 рядових у зміну

0,3 люд. на кожні 10 навант. та 10 розвант. ваг. у зміну

Ціло-добово

Ціло-добово

-

-

5,09

4,10

1 станція 1 станція
30

Товарні касири

– старші

– рядові

1 люд. у зміну

3 люд. у зміну

2 зміни

2 зміни

-

-

1046,0

1004,0

1 станція 1 станція
36 Станційні робітники з усунення комерційних недоліків 3 люд. на парк відправлення у зміну Ціло-добо-во 3 5,54 2 парка 1 парк

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ