Сборник рефератов

Курсовая работа: Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

Курсовая работа: Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

Зміст

Вступ

1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» Львівської області

2.Фінансова діяльність

2.1.  Структурно-динамічний аналіз

2.2.  Аналіз прибутковості

2.3.  Аналіз рентабельності

2.4.  Аналіз фінансового стану

2.5.  Аналіз фінансової стабільності

2.6.  Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу

2.7.  Аналіз оборотного капіталу

2.8.  Оцінка використання майна та вкладеного капіталу

2.9.  Аналіз дебіторської заборгованості

2.10.  Оподаткування ВАТ БМФ «Стрийбуд»

2.10.1  Податок на прибуток

2.10.2  Прибутковий податок

Висновок

Використана література


ВСТУП

В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інстру ментом для цьогослугує економічний аналіз,за допомогою якого можна об’єк- тивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що аналізують : охарактеризувати його платоспроможність,ефективність і прибутковість дія- льності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином ,головною метою економічного аналізу є зниженя неминучої неві- домості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Економічний аналіз дає можливість оцінити:

ü  майновий стан підприємства;

ü  степінь підприємницького ризику,наприклад,можливість погашення зобов’язань перед трейтіми особами;

ü  достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій;

ü  потребу в додаткових джерелах фінансування;

ü  здатність до нарощування капіталу;

ü  раціональність залучення займаних коштів;

ü  обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку;

ü  обгрунтованість вибору інвестицій та ін.

Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це пов’язана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського об’єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покіпців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і зособів, які дозволяють враховувати ці явища.

Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше при-бігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже неза- довільняються констатуванням виличини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про дотатність платіжних засобів, нормальних співвідношень власного і залученого капіталу,швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів дія- льності.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу.

На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.

В ринкових умовах слово діяльність підприємства набуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується звимогами цих змін.

Існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено:

1. нестабільністю економіки

2. кризовим станом

В умовах постійної зміни інформації богато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час , можуть надалі загубити свою цінність для аналузу у зв’язку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник. Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають :

ü  різні форми власності,наприклад, чимало показників ,що характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкогорозвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів.

ü  нестабільність законодавчої бази (фінансовогоі податкового права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів , які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільнлсті внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

При написанні звіту мною були використані звітні дані ВАТ БМФ «Стрийбуд». Підприємство створено у порядку реорганізації державного підприємства «БМФ «Стрийбуд»». Воно являється юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України.

Містцезнаходження підприємства: 293500, Львівська обл.; Стрийський р-н, с.Миртюки.

Метою підприємства є підвищення ефективності виробництва, одержання прибутку, повноцінне насичення регіонального ринку товарами народного споживання та послугами, реалізація программ економічного і соціального розвитку шляхом використання матеріальних, виробничих та природних ресурсів для більш повного задоволення потреб населення, підвищення естетичного та культурного розвитку населення, повне забезпечення товарами і послугами пільгових категорій громадян.


1.  Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» Львівської області

ВАТ БМФ "Стрийбуд" заснована в 1959 році. На початку своєї діяльності фірма займалась прокладанням газопроводів високого і середнього тиску Дашава - Мінськ.

Поступово фірма трансформувалась в генпідрядну організацію, яка виконує всі види будівелько - монтажних робіт як цивільного так і промислового будівництва, а також займається прокладанням інженерних мереж.

Керівництво ВАТ БМФ "Стрийбуд":

·  Лобойко Петро Михайлович - голова правління -директор. Освіта - вища. Трудову діяльність розпочав у 1957 р. муляром, бригадиром, майстром, начальником дільниці, головним інженером. Керівництво фірмою очолює з 1971 р. У будівництві працює 50 років.

·  Лобойко Ярослав Михайлович - перший заступник директора ВАТ БМФ "Стрийбуд". Вся трудова діяльність пов'язана із будівництвом (з 1961 р.). З 2002 р. - перший заступник директора ВАТ БМФ «Стрийбуд».

·  Лобойко Олексій Петрович - заступник директора з правових питань та маркетингу ВАТ БМФ "Стрийбуд". Одинадцять років поспіль, з 1991 р. по 2002 р., обіймав керівні посади у приватних товариствах. З січня 2005 р. - заступник директора з правових питань та маркетингу ВАТ БМФ «Стрийбуд».

За період свого існування фірма спорудила понад 90% об'єктів: житла, фабрик, заводів, дитячих садків у м. Стрию, а також - практично все будівництво в м. Сколе та Сколівському районі. Збудовано ряд об'єктів у м. Моршині - житлові будинки, середня школа, санаторії, центральна котельня і розгалуження тепломереж, центральна пошта, музична школа, кінотеатр.

За останнє шістнадцятиріччя фірмою збудовано ряд об'єктів промислового та соціально-культурного призначення в тому числі об'єкти:

·  ощадний банк та центр зайнятості в м.Стрию;

·   школа мистецтв в м. Моршині;

·   автозаправочні станції у м. Івано-Франківську і м. Калуші;

·   житлові будинки у м. Львові;

·   санаторний корпус Генпрокуратури України в м. Моршин;

·   загальноосвітня школа в с. Миртюки Стрийського району.

Останні два об'єкти відзначені дипломом 1-го ступеня Держбуду України.

Нарощуються темпи будівництва житла та інших об'єктів на Стрийщині і Сколівщині Львівської області.

У фірмі "Стрийбуд" набували професію та підвищували рівень кваліфікації цілий ряд робітників, інженерно-технічних працівників, які працювали і працюють у різних організаціях м.Стрия.

Фірма має свою виробничу базу, на якій знаходиться адміністративний корпус, складські та виробничі приміщення, гаражі, бетонний та розчинний вузли, майстерні по виготовленню металоконструкцій та трубозаготовок, відкриту площадку для виробництва збірних бетонних конструкцій.

Крім цього фірма забезпечена транспортною інфраструктурою, а саме: автотранспортом, кранами, екскаваторами, бульдозерами та іншою будівельною технікою та засобами малої механізації.

До виробничої структури фірми входять чотири підрозділи, а саме:

-   Два підрозділи загальнобудівельних робіт;

-   Один підрозділ сантехмонтажних робіт та інженерних мереж;

-   Один підрозділ електромонтажних робіт, КВП і автоматики і електровимірювальна лабораторія ;

-   Цех допоміжних виробництв.

Середньоспискова чисельність працюючих складає 200 осіб ( уключаючи штатних та позаштатних працівників).

Виконання трудових функцій на тій чи іншій посаді вимагає від працівника відповідної професії і кваліфікації.

У межах кожної професії в результаті поділу праці виділяються спеціальності - різновиди трудової діяльності. Наприклад, професія економіста охоплює спеціальності фінансиста, бухгалтера, маркетолога та ін.

Професійні знання та практичний досвід разом формують кваліфікацію, тобто рівень професійної підготовки, необхідний для виконання трудових функцій певної складності. Слід розрізняти кваліфікацію робіт і кваліфікацію працівників. Кваліфікація роботи характеризує її складність і визначає вимоги до виконавця цієї роботи. Кваліфікація працівника характеризує сукупність його професійних якостей і визначає, роботи якої складності він може виконувати. В ідеалі рівень кваліфікації працівників повинен відповідати рівню кваліфікації робіт, оскільки це, з одного боку, забезпечує якісне виконання роботи, а з іншого - повне використання професійного потенціалу працівників.

Кваліфікація працівника визначається такими чинниками, як рівень загальноосвітньої і спеціальної підготовки, досвід роботи на аналогічних посадах, необхідний для освоєння професії. Передумовою високої кваліфікації є професійна придатність, яка включає сукупність особистих якостей, характеристик і нахилів, потрібних для успішного виконання певних професійних обов'язків. Стосовно керівників різного рівня необхідною складовою кваліфікації є також організаційні здібності та навички.

Рівень кваліфікації визначається та присвоюється працівнику спеціальною кваліфікаційною комісією на основі порівняння його знань та досвіду з вимогами, викладеними у тарифно-кваліфікаційних довідниках (характеристиках), і юридичне закріплюється в документах: дипломах, посвідченнях (дод.1)

ВАТ БМФ «Стрийбуд» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Статут підприємства (дод.2) – це один з основних документів, які регламентують діяльність підприємства.


2.  Фінансова діяльність підприємства

В організаційній та управлінській роботі підприємства фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання. Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

·  фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

·  пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

·  виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

·  мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення влас­ного капіталу;

·  контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за таким основним напрямком:

v  аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності (дод.3).

Для аналізу та контролю фінансової діяльності підприємство має опрацювати таку систему показників, за допомогою якої воно із достатньою точністю оцінює поточні та стратегічні можливості підприємства:

2.1.  Структурно- динамічний аналіз майна підприємства

При аналізі майна підприємства застосовують структурний та динамічний аналізи. Динамічний аналіз балансу полягає в порівнянні кожної статті балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень.

Структурний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних показників. Завдання вертикального аналізу - розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сумі валюти балансу й оцінка змін питомої ваги. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують негативний вплив інфляційних процесів.

Динамічний аналіз цих показників дає можливість установити абсолютні відхилення й темпи зростання за кожною статтею балансу, а структурний аналіз балансу - зробити висновки про співвідношення власного й позичкового капіталу, що свідчить про рівень автономності підприємства за умов ринкових відносин, про його фінансову стабільність.

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності і доцільності вкладання фінансових ресурсів у активи,

Тому найперше слід вивчити структуру майна і вияснити причини змін його складових.

Використовуючи дані підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» визначити та оцінити динаміку і структуру майна та оцінити його вплив на фінансовий стан за 2008 рік.

Таблиця 1

Статті балансу На початок року На кінецьроку Відхилення (+;-)
Тис. грн.. % Тис. грн % По сумі По питомій вазі
Необоротні активи 20152 80 35895 89,3 15743 9,3
В тому числі:
Основні засоби 20117 79,9 35859 89,2 15742 9,3
Оборотні активи 5031 20 4301 10,7 -730 -9,3
З них:
Виробничі запаси 1919 7,6 2906 7,2 987 -0,4
Незавершене виробництво 1455 5,8 129 0,3 -1326 -5,5
Дебіторська заборгованість за товари роботи та послуги 180 0,7 94 0,2 -86 -0,5
Грошові кошти на розрахунковому розрахунку 408 1,6 449 1,1 41 -0,5
Витрати майбутніх періодів - - - - - -

Баланс

25183 100 40196 100 15013 100

Як свідчать розрахунки майна підприємства за досліджуваний період збільшилось на 15013 тис. грн.. і на кінець року складало 40196 тис. грн. проти 25183 тис. грн.. на початок року. Таке збільшення майна пояснюється розширеним відтворенням.

У підтвердження цієї думки свідчить зменшення оборотних коштів на 730 тис. грн., як самої мобільної частини майна, збільшення необоротних активів на та відсутність витрат майбутніх періодів.

Збільшення необоротних активів відбулося за рахунок зменшення нематеріальних активів та незавершеного виробництва.

В той час як основні засоби підприємства збільшились на 15742 тис. грн.

Відсутність витрат майбутніх періодів також свідчить про зменшення вкладення коштів у незавершене виробництво.

Відбулося збільшення виробничих запасів на 987 тис. грн. та зменшення дебіторської заборгованості на 86 тис. грн.

Якщо розглядати структуру, то вона відрізняється від оптимальної , а саме: необоротні активи у структурі майна збільшилися на 9,3 і на кінець року становили 89,3, а оборотні активи відповідно зменшилися на 9,3 і на кінець року становили 10,7. При такій структурі майна підприємство не є конкурентоспроможним і платоспроможним.

2.2.Аналіз прибутковості

Прибутковість - відносний показник економічної ефективності. Прибутковість комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств. Коефіцієнт прибутковості розраховується як відношення прибутку до активів або потоків, які його формують. Може відображатися як і в прибутку на одиницю вкладених засобів, так і в прибутку, який несе в собі кожна отримана грошова одиниця.

Використовуючи метод «затрати коштів в розрахунку на 1 гривню реалізованої продукції» дослідимо вплив факторів на валовий прибуток підприємства.

Таблиця 2

Показники М. р. Реаліз. Зв.р. за цінами структ. і собі варт. М. р. Реаліз. Зв. р. за цінами і структур. М.р. Зв. Р.
ВРП 13942 3954 17896 17896
Повна собівартість реаліз. Продукції 11580 3288,7 14853,7 15019
Валовий прибуток 2362 665,4 3042,3 2877
Затрати в розрахунку на 1 грн. реаліз. продукції 0,83 0,83 0,83 0,83

Застосувавши вище вказаний метод впливу факторів на валовий прибуток слід відмітити, що позитивний вплив у звітному році на збільшення валового прибутку, тому всі три фактори – кількість виробництва і продажу, ціна реалізації і вартість реалізованої продукції.

Не зважаючи на те що у звітному році виручка від реалізації продукції збільшилася на 28,4% підприємство недоотримало свій прибуток у розмірі 1696,6 тис. грн. ; в результаті збільшення ціни реалізації підприємство одержало 2376,9 тис. грн. валового прибутку; в результаті збільшення затрат на 1 грн. реалізованої продукції на 1 копійку підприємство недоодержало 165,3 тис. грн.. валового прибутку.

2.3.Аналіз рентабельності

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.

Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.

Підприємство рентабельне, якщо суми виторгу достатньо не тільки для сплати витрат на виробництво, але і для утворення прибутку. Таким чином, рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства, дає уявлення про спроможність підприємства збільшувати свій капітал.

Для дослідження впливу факторів на рентабельність найчастіше використовують такі методи аналізу:

v  Метод ланцюгових перестановок. Суть методу ланцюгових підстановок полягає у послідовній, почерговій заміні у функціональній моделі, яка описує базисний рівень економічного показника, базисних параметрів на звітні, в обчисленні умовних результатних показників та їх порівнянні для визначення впливу факторів.

Застосовуючи метод ланцюгових перестановок дослідимо вплив факторів на рентабельність реалізації продукції.


Таблиця 3

Валовий прибуток Повна собівартість Рентабельність Відхилення (+;-)
М. р. З. р. М. р. З. р. М. р. Розра-хунок З. р. Зага-льне В тому числі
При-буток Собі-вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2362 2877 11580 15019 20,4 24,8 19,2 -1,2 4,4 -5,6

Розрахунки наведені в таблиці свідчать, що зменшення прибутковості реалізації у звітному році порівняно з минулим на 1,2% вплинув один фактор – рентабельність. Не зважаючи на те що собівартість у звітному році була більшою на 3439 тис. грн. проти минулого року. Другий фактор валовий прибуток позитивно вплинув. Враховуючи те що у звітному році валовий прибуток був порівняно більшим з минулим роком на 515 тис. грн., прибуток збільшився на 4,4 %.

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ