Сборник рефератов

Курсовая работа: Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

Курсовая работа: Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах СТБ-2-180 потужністю 264 верстати

Розділ 1. Вибір плану технологічного процесу

1.1 Вибір та обґрунтування схеми технологічного процесу виробництва суворої тканини

Таблиця 1.1 Вихідні дані

Показники Значення

1. Кількість заправлених верстатів ( Мз )

264
2. Тип ткацького верстату СТБ-2-180

3. Лінійна щільність пряжі, текс: основи ( То )

утоку ( Ту )

крайки ( Ткр )

29

29

29

4. Ширина тканини, см ( Шт )

167,75

5. Щільність ниток на 10 см: по основі ( Ро )

по утоку ( Ру )

226

190

6. Уробітка, %: по основі ( ао )

по утоку (ау )

8,257

6,803

7. Число ниток в основі ( mо )

3780

8. Істинний приклей, % ( Пі )

2,986

9. Маса пряжі на 100м без відходів, кг: по основі ( Мо )

по утоку ( Му )

11,772

10,105

10. Відходи, %: по основі ( Уо )

по утоку ( Уу )

0,492

0,056

11. У тому числі по основі: перемотування

снування

шліхтування

пробирання

прив’язування

ткацтво

0,014

0,005

0,292

0,01

0,06

0,11

12. Кількість крохмалю, кг/1т основи -

13. Обривність на 1м тканини: по основі ( Чо )

по утоку ( Чу )

0,27

0,13

14. Довжина основи на ткацькому навої, м (Lн )

1966,52

15. Довжина рулону тканини,м ( Lр )

196,292
16. Норма виробки проборщиці, нит/год 1500

Фарбована основна і утокова пряжа на бобінах м’якої мотки надходить у склад сировини де зберігається у ящиках – піддонах до моменту її використання. Пряжа під час зберігання на складі стабілізується і набуває необхідної вологості, що покращує іі властивості.

Перемотування основи і утоку здійснюється на мотальних машинах

М-150-2. Метою перемотування являється створення необхідного пакування, яке б забезпечило ефективне проведення наступного процесу снування, а також очищення пряжі від пуху і домішок, ліквідація пороків.

Наступним етапом підготовки пряжі до тканино формування є процес снування. Снування здійснюється на машина СП – 180. Метою снування являється навивання на одне пакування певного числа ниток основи встановленої розрахунком довжини.

Вибір шпулярника, Ш-616-2 обумовлений видом снування – партіонне приривне, при якому значно вищий швидкісний режим, оскільки радіус змотуваних паковок відносно-однаковий.

Наступний етап – процес шліхтування, який необхідний для формування ткацького навою та надання ниткам необхідних фізичних властивостей для більш високої якості. Шліхта надає ниткам необхідної міцності та гладкості, що сприяє меншому стиранню в процесі ткацтва. Процес шліхтування виконується на машині ШБ-11/180.

Пробирання ниток в зйомні органи ткацького верстата виконуються при зміні зношених ремізок , галев та берд. Пробирання основ проводиться на проборних верстатах ПСМ-230. Особливості використання верстату є те, що він обладнаний механічною подачею і його може обслужити одна людина.

На вузлов’язальних машинах нитки основи, допрацьованої на ткацькому верстаті: зв’язують з нитками знов встановлюваної основи. Механічні зв’язування застосовують, якщо немає необхідності в ручному пробиранні. Процес вузлов`язання виконується на пересувній вузлов’язальній машині УП-5. Особливість даної машини є те, що вона забезпечує надійну якість вузлів.

Процес ткацтва виконується на безчовниковому ткацькому верстаті

СТБ-2-180.

Знята з верстату тканина надходить приймально-конструктивного відділу ткацької фабрики. Тут визначають сорт тканини та виявляють пороки зовнішнього вигляду, а також проводиться облік кількості виготовленої тканини. Процес ткацтва виконується на безчовниковому ткацькому верстаті.

СТБ-2-180.

Знята з верстату тканина надходить приймально-конструктивного відділу ткацької фабрики. Тут визначають сорт тканини та виявляють пороки зовнішнього вигляду, а також проводиться облік кількості виготовленої тканини. На рис.1.1 зображено схему технологічного плану ткацтва


Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\2011-01-18_164216.png

Рис.1.1 Технологічний план ткацтва


1.1.1 Розрахунок норм продуктивності по переходам

1. Перемотування

Теоретична продуктивність основної і утокової пряжі:

 кг ⁄год (1.1)

де Vм – лінійна швидкість перемотування;

км.б – кількість мотальних барабанчиків .

Норма продуктивності мотальної машини:

 кг ⁄год (1.2)

2.  Снування

Теоретична продуктивність:

  кг/год (1.3)

Фактична продуктивність :

 кг ⁄год (1.4)

3. Шліхтування

Теоретична продуктивність :

  кг/год (1.5)


Фактична продуктивність:

 кг/год (1.6)

4. Пробирання

Продуктивність пробирання однієї основи :

 , хв (1.7)

де  - час на пробирання 100 ниток (3,5-5 хв. В залежності від кількості реміз у пристрої).

Допоміжний час :

 хв (1.8)

де  - час відповідно на отримання прибору (1,2 хв.), його установку (1,6 хв.), на зняття й установку навоїв (1,5хв.), на прибирання ниток після пробирання (зв’язування)(2,5 хв.), на установку пасету (0,5хв.), на зміну проборки та установку пробраної основи (2хв.) .

Норма виробітки на верстаті в зміну :

 кг (1.9)

де Т – тривалість роботи за зміну , хв. Т = 480 хв .

 - час обслуговування робочого місця . = 20 хв .

Норма виготовлення за годину :


  кг/год (1.10)

5. Прив’язування

Теоретична продуктивність :

  кг/год (1.11)

Фактична продуктивність:

  кг/год (1.12)

6. Контроль та облік

Теоретична продуктивність верстату :

 кг / год (1.13)

де  - швидкість руху тканини (50 м⁄ год)

Норма виготовлення :

 , м / год (1.14)

Розрахунок плану ткацтва представляється у вигляді таблиці 1.2.


Таблиця 1.2 Розрахунок плану ткацтва

Машини по переходам Тип чи система машин Назва продукту, який виходить Швидкість випускних органів Теоретична продуктивність, кг/год, м/год КПВ Планова продуктивність, кг/год, м/год КРО
м/хв

Мотальні М-150-2 Бобіни 600 104,4 0,9 93,96 0,965
Снувальні СП-180, Ш-616-2 Снувальн. вал 744,8 699,814 0,4 314,916 0,975
Шліхтувальні ШБ-11/180 Ткацький навій 74,5 490 0,8 392 0,945
Проборні ПСМ-230 Пробрана основа - 79,445 0,985
Вузлов’яз. УП-5 Прив’язанаоснова 500 1779,3 0,45 800,689 0,985
Ткацькі СТБ-2-180 Сурова тканина 240 7,579 0,85 6,579 0,94
Бракувальні Б-180 Рулон тканини 50 3000 1500 0,97

Розрахунок норм витрат пряжи

Норма витрати основної пряжі на 100 м тканини, кг:

 кг/100м (1.15)

де: - витрата пряжі на 100м відповідно по основі та утоку;

 - маса ниток відповідно основи та утоку на 100 погонних метрів сурової тканини;

 - уробітка відповідно ниток основи та утоку.

Норма витрати утокової пряжі на 100 м тканини:


 кг/100м (1.16)

де: - витрата пряжі на 100м відповідно по основі та утоку;

 - маса ниток відповідно основи та утоку на 100 погонних метрів сурової тканини;

 - уробітка відповідно ниток основи та утоку.

Визначаємо тип тканини:

16 – важка тканина

12,896+10,853=23,749 ≥ 16

1.3 Розрахунок коефіцієнта працюючого обладнання

З метою забезпечення високого рівня надійності роботи технологічного обладнання передбачені у плановому порядку періодичні зупинки машин для проведення капітального та середнього ремонту. Зв’язана з ремонтом втрата часу та зупинка виготовлення продукції враховується на підприємствах у вигляді проценту планових зупинок.

Для того, щоб розрахувати коефіцієнт роботи обладнання необхідно знайти планові зупинки верстата при капітальному, середньому та поточному ремонті, а також планові зупинки при скороченому робочому дні підлітків та жінок, які мають грудних дітей, а також зупинки верстату через інші причини.

Коефіцієнт працюючого обладнання визначається за наступною формулою:


 (1.17)

де а – відсоток планових простоїв верстата.

, % (1.18)

де  - відсоток простоїв через капітальний ремонт; - відсоток простоїв через середній ремонт; - відсоток простоїв через поточний ремонт; 1,5%; - відсоток простоїв через скорочений робочий день підлітків та жінок, які мають грудних дітей; 0,375% - відсоток простоїв через інші причини; 0,5%.

Кількість днів роботи за рік:

днів (1.19)

де  - кількість днів у році відповідно календарних, вихідних, святкових.

Годинний фонд часу:

, год/рік (1.20)

де  - кількість змін;  - тривалість однієї зміни.

Періодичність капітального та середнього ремонтів складає (для важкої тканини та легкої , вибирається з додатків):


= 36

= 6

Норма часу:

=234

=117

Кількість робітників:

3

Тривалість простою через капітальний ремонт:

годин=9днів+6годин (1.21)

де  - норма часу на капітальний ремонт;

 - кількість робітників, які проводять ремонт.

Тривалість простою через капітальний ремонт також визначається:

, год. (1.22)

де  - тривалість капітального ремонту;

 - час роботи за дві зміни (16 годин)


; годин (1.23)

 годин

Відсоток простою через капітальний ремонт:

, % (1.24)

Тривалість простою через середній ремонт:

,год. (1.25)

годин=4дня+7годин

Число середніх ремонтів складає:

 (1.26)

Тривалість простою через середній ремонт визначається:

;годин


Відсоток простою через середній ремонт:

, % (1.27)

1.4 Розрахунок пропорційності обладнання

Спряженість обладнання розраховується для того, щоб забезпечити безперервність роботи ткацького цеху і встановити правильне співвідношення у потужності всіх підготовчих відділів, які приймають участь у підготовці напівфабрикатів. Під час розрахунку обладнання проборного відділу враховують відсоток проборки і прив’язування основ (10% основ пробирається, 90% - прив’язується), при цьому кількість напівфабрикатів за 1 год. відповідно при пробиранні і прив’язуванні визначається:

Кількість машин у заправці визначається за формулою:

 (1.28)

 

 

 


Кількість машин у заправці округлюємо до цілого числа.

Дані розрахунку спряженості обладнання заносяться у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 Розрахунок спрягомості устаткування

Перехід Годинна потреба в напівфабрикатах, кг/год Норма продуктивності машини, кг/год КПО Кількість машин в роботі Кількість машин в заправці Принято до установ-ки
Перемотування

Вм=242,646

Нм

0,965

Мр.=2,582

Мз.м=2,676

3
Снування

Вс=242,452

Нс

0,975

Мр.с=0,77

Мз.с=,7897

2
Шліхтування

Вшл=241,743

Ншл

0,945

Мр.шл=0,617

Мз.шл=0,653

2
Пробирання

Впр=241,573

Нпр

0,985

Мр.пр=0,608

Мз.пр=0,617

2
Прив’язування

Вузл=241,573

Нузл

0,985

Мр.уз=0,273

Мз.уз=0,277

1
ПКД

Впку=2051,557

Нпку

0,97

Мр.пку=1,368

Мз.пку=1,4

2

1.5 Розрахунок виробничої програми

Планування обсягу виробництва здійснюється на основі розробки виробничої програми. У ній відображається асортимент і якість продукції, режим роботи підприємства, продуктивність обладнання за видами продукції: в уточинах, погонних і квадратних метрах; випуск сурової тканини за рік, кількість сировини і т.д. Кількість верстато-годин у заправці:

, тис. ст-год (1.29)

де - кількість заправлених ткацьких верстатів.

Кількість верстато-годин у роботі:

, тис. ст-год. (1.30)


Випуск тканини за рік (м):

, тис.м (1.31)

де - планова продуктивність ткацького верстату, м/год

Випуск тканин за рік ():

, тис. (1.32)

Випуск тканини за рік (уточини):

, млн.ут. (1.33)

Потреба в основній та утоковій пряжі за рік визначається за формулою:

, кг/рік. (1.34)

де - випуск сурової тканини за рік, м/рік;

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ