Сборник рефератов

Курсовая работа: Регіональна економіка промисловості України

Курсовая работа: Регіональна економіка промисловості України

КУРСОВА РОБОТА

«Регіональна економіка промисловості України»


Вступ

Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого у народному господарстві. Промисловість як провідна ланка господарства України визначає рівень її економічного розвитку, спеціалізацію економіки, масштаби участі в територіальному поділі праці й інтенсивності територіально-економічних зв’язків[1].

Структура промислового комплексу:

1) Важка промисловість:

– машинобудівний комплекс,

– металургійний комплекс,

– хімічно-лісовий комплекс,

– промисловість будівельних матеріалів,

– паливно-енергетичний комплекс.

2) Легка промисловість.

3) Харчова промисловість.

В табл. 1 – 2 наведені підсумки роботи промисловості України за січень-вересень 2007 року[2], які розглянуті в курсовій роботі в регіональному розрізі за видами промислової продукції згідно завданню варіанту №20.

Таблиця 1. Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень-вересень 2007 року

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг
млн.. грн. у% до всієї реалізованої продукції

Промисловість України

425455,2

100

Добувна промисловість 36775,8 8,7
Добування паливно-енергетичних корисних копалин 18001,0 4,3
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних 18774,8 4,4
Переробна промисловість 326435,3 76,7
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 59585,3 14,0
Легка промисловість 3800,7 0,9
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра 2773,4 0,7
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 1027,3 0,2
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 2987,7 0,7
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 8024,6 1,9
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 35669,2 8,4
Хімічна та нафтохімічна промисловість 27525,7 6,5
хімічне виробництво 20483,6 4,8
виробництво гумових та пластмасових виробів 7042,1 1,7
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 17757,6 4,2
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 108123,1 25,4
Машинобудування 58232,8 13,6
виробництво машин та устатковання 17633,0 4,1
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 10690,5 2,5
виробництво транспортних засобів та устатковання 29909,3 7,0
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 62244,1 14,6

Таблиця 2. Виробництво найважливіших видів промислової продукції, аналізуємої в курсовій роботі, по місяцях 2005, 2006 і 2007 років (Україна разом)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, тис. т

2005 20,7 19,8 21,7 20,0 22,3 22,1 22,1 21,0 22,3 21,6 23,0 26,9
2006 23,7 24,3 25,2 26,0 26,9 26,7 26,3 26,5 26,1 26,2 26,3 28,8

2007

28,3 28,4 31,5 33,5 32,8 33,1 34,2 32,4 30,7
Молоко оброблене рідке, тис. т
2005 58,8 57,8 70,2 62,9 71,1 75,7 75,2 77,6 74,5 71,3 69,7 63,0
2006 59,9 60,2 70,5 62,0 71,2 73,4 75,9 69,8 65,6 64,5 60,8 59,8

2007

61,0 62,4 64,5 68,3 75,8 74,6 73,8 73,9 71,2
Вершки, тис. т
2005 0,8 0,7 0,8 2,2 3,4 3,0 2,7 2,5 1,0 0,9 0,9 1,9
2006 0,6 0,5 0,8 0,8 1,0 2,1 1,5 1,2 1,5 1,1 1,1 0,9

2007

0,7 0,9 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,5 1,1
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, тис. т
2005 5,6 6,5 7,0 7,0 7,2 6,6 6,7 6,8 7,1 7,3 7,4 7,7
2006 6,7 7,8 8,2 7,2 8,2 7,1 7,4 7,1 7,8 8,4 8,3 8,0

2007

7,6 8,1 8,4 7,6 8,5 7,4 7,8 7,7 7,8
Продукти кисломолочні, тис. т
2005 36,6 38,2 42,4 42,2 44,0 46,1 45,3 45,4 39,8 38,2 38,0 37,8
2006 37,7 40,5 45,2 41,7 47,4 46,5 50,6 46,6 40,3 40,9 40,5 40,3

2007

42,4 42,4 44,2 42,5 51,5 51,2 50,7 50,8 42,4
Масло вершкове, тис. т
2005 4,3 4,4 6,5 9,1 14,5 16,3 15,8 13,5 12,2 9,8 6,3 5,3
2006 4,9 5,1 7,1 7,9 12,6 14,9 13,1 11,0 9,6 7,5 4,8 4,1

2007

3,5 3,1 5,8 7,7 12,4 13,0 12,7 11,5 10,4
Олія соняшникова нерафінована, тис. т
2005 113,9 99,6 112,3 112,7 102,4 87,5 70,8 42,8 78,4 167,0 175,7 183,7
2006 170,1 163,0 182,2 178,8 183,2 166,9 171,5 114,7 61,4 185,1 183,2 190,0

2007

201,3 175,9 194,7 191,7 206,6 184,3 166,1 106,3 108,5
Цукор-пісок, отриманий з цукру-сирцю тростинного чи бурякового, тис. т
2005 7,7 9,3 0,7 8,0 11,3 102,2 373,0 995,4 503,8 101,0
2006 11,2 2,0 0,6 299,9 1088,2 922,6 280,4

2007

15,6 0,3 0,04 208,1

Тканини – всього, млн.. м2

2005 8,2 9,0 8,6 9,7 8,8 9,7 9,7 10,5 8,8 10,2 10,5 8,7
2006 6,8 7,7 8,6 8,3 8,2 8,4 8,6 8,5 7,3 7,9 9,4 8,9

2007

7,5 8,6 9,7 9,1 8,9 9,7 9,7 8,7 9,3
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в’язання, млн.. пар
2005 2,9 3,9 5,2 5,0 4,6 5,0 3,9 4,6 4,9 5,0 4,3 4,3
2006 2,6 3,9 5,0 4,8 4,8 3,9 3,2 3,9 4,7 4,6 4,8 4,1

2007

3,2 4,6 4,4 5,7 5,7 4,7 3,4 4,0 4,7
Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис. шт.
2005 310,4 298,9 352,2 359,4 334,9 413,8 376,0 485,6 473,9 446,3 424,3 448,6
2006 341,2 346,7 459,7 457,9 414,7 484,0 396,0 366,7 318,2 287,5 270,4 285,6

2007

201,5 221,4 355,2 296,6 233,5 286,7 349,0 320,5 398,4
Одяг верхній трикотажний, тис. шт.
2005 345,7 304,0 395,1 361,8 360,9 315,8 436,3 332,0 381,1 289,9 278,9 287,3
2006 328,8 336,5 535,0 449,5 455,2 411,0 373,1 448,9 461,4 470,4 434,0 541,5

2007

243,4 225,3 292,8 304,7 295,1 260,3 300,3 309,5 386,2

Трикотаж спідній,

тис. шт.

2005 1620,4 1770,4 2148,2 2173,9 2301,0 2179,3 1695,2 1509,4 1641,1 1885,4 1809,6 2069,2
2006 1830,6 2363,5 2454,0 2337,6 2420,6 2571,8 2055,0 1910,2 2273,5 2020,0 2176,8 2116,3

2007

2270,9 2560,2 2740,8 2308,3 2386,2 2450,1 2387,1 2055,0 2179,3
Взуття, тис. пар
2005 1282,5 1555,1 1657,5 1742,2 1585,8 1555,0 1301,2 1611,7 1719,4 1519,5 1769,1 1788,1
2006 1406,6 1757,8 1880,4 1651,2 1645,2 1189,0 1227,0 1552,7 1760,0 1710,8 1802,0 1647,8

2007

1238,9 1503,6 1751,1 1717,3 1641,5 1747,6 1461,0 1944,5 1854,7
Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, тис. т
2005 3,4 3,1 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0
2006 3,8 3,1 3,4 3,7 3,8 4,0 3,6 4,1 3,4 4,5 4,4 4,5

2007

3,7 3,2 3,7 3,8 3,3 3,2 2,8 3,3 2,4
Папір побутового та санітарно-гігієнічного призначення, тис. т
2005 8,8 8,9 9,6 9,1 9,1 7,8 9,3 9,9 8,9 8,9 8,3 8,7
2006 8,5 8,7 9,8 9,6 9,1 9,0 9,5 8,9 9,1 8,4 8,3 9,1

2007

9,8 8,9 9,7 9,2 10,5 9,9 9,9 11,8 9,5
Папір та картон спеціальні некрейдовані; папір сигаретний, не розрізаний за розмірами, тис. т
2005 25,1 21,1 28,0 25,3 26,0 25,2 28,1 26,0 28,0 29,2 28,6 27,2
2006 25,1 22,7 24,3 26,8 25,7 25,9 31,2 28,4 26,9 26,7 25,9 28,7

2007

30,3 27,3 29,0 32,3 31,1 31,0 35,6 32,9 31,3

Цемент, тис. т

2005 506,2 515,9 684,1 1121,8 1128,9 1303,7 1379,5 1328,4 1317,7 1229,1 913,9 732,9
2006 489,0 482,9 798,7 1199,7 1336,3 1390,6 1527,7 1515,0 1417,6 1351,9 1173,5 1049,3

2007

762,2 671,0 1062,8 1371,2 1560,4 1493,7 1485,8 1463,4 1514,9

Трактори для сільського та лісового господарства, шт.

2005 316 230 438 666 533 517 556 572 453 391 383 480
2006 217 250 144 343 390 365 410 389 308 396 221 271

2007

254 424 482 558 381 278 258 520 464

Автомобілі легкові,

шт.

2005 11865 13140 15743 14046 13824 16004 15314 14218 17745 18937 20747 20651
2006 15749 18484 20726 21096 21278 21269 23168 19873 22828 25498 28886 28462

2007

24670 27617 27903 28424 26516 28379 31042 32514 33742

Автобуси, шт.

2005 189 178 265 332 358 379 377 419 462 472 526 698
2006 386 528 600 647 681 601 600 621 716 724 727 815

2007

610 678 685 662 667 745 701 720 794

1. Перелік промислових регіонів України першої «десятки» (карта-схема)

Страницы: 1, 2


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ