Сборник рефератов

Курсовая работа: Аналіз стану і використання основних виробничих фондів (на прикладі підприємства ТОВ "Владана" смт. Степанівка Сумського району)

Розрахунки таблиці показали, що рілля в загальній площі сільськогосподарських угідь за 2003-2005 роки займала не менше 84%, що свідчить про її інтенсивне використання.

Господарству видані державні акти на право власності на землю. Розмір кожного земельного паю становить 4,21 га вартістю по 549,01 грн.

Для аналізу ефективності використання землі доцільно використати показник вартості валової продукції у спів ставних цінах на 100га сільськогосподарських угідь. За період з 2003р. по 2005р. він знизився на 3,4%. Причиною зниження є відсутність коштів на добрива, на заходи по поліпшенню земельних угідь, що характеризує неефективність використання сільськогосподарських угідь.

Таблиця 3

Середньорічна чисельність працівників та ефективність використання робочої сили

Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення, %
1 2 3 4 5
1. Середньорічна чисельність працівників всього: 171 176 136 79,5
В т. ч. рослинництва 57 91 48 84,2
Тваринництва 114 85 88 77,2
2. Відпрацьовано 1 працівником за рік, днів 280 351 312 111,4
В т. ч. у рослинництві 173 122 226 130,6
У тваринництві 289 290 359 107,8
3. Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 16,36 18,25 34,89 212,9
В т. ч. у рослинництві 22,05 18,68 75,43 340,8
У тваринництві 13,52 17,79 14,62 108,2

Розрахунки показали, що середньорічна чисельність працівників у 2005 р. порівняно з 2003 р. зменшилась на 20,5% або на 35 чол. Це відбулося за рахунок зменшення кількості працівників у рослинництві на 15,8% або на 9 чол. Та зменшення їх чисельності у тваринництві, що склало 22,8% або 26 чол.

Із розрахунків таблиці можна стверджувати, що трудова участь працівників зросла на 11,4% або на 32 дні. Дана зміна відбулася за рахунок зростання трудової активності працівників у тваринництві на 7,8% або на 70 днів, а трудова активність працівників у рослинництві збільшилась на 30,6 % або на 53 дні. Виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника збільшилось на 112,9% або на 18,53 тис. грн. Причиною цього стало зростання вартості валової продукції на 1 середньорічного працівника у рослинництві на 240,8% або на 53,38 тис. грн. Із розрахунків таблиці констатуємо, що зменшення кількості відпрацьованих днів є недоліком в організації праці і не сприяє підвищенню виробництва.

Отже, можна зробити висновок, що ефективність використання робочої сили знизилась.

Основні фонди складають базис для виробництва будь-якого продукту, тому вивчення питання забезпеченості ними та ефективності їх використання є важливим.

Таблиця 4

Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2005р. у % до 2003 р.

У середньому по господарствам Сумської області

в 2005 р.

Фондозабезпеченість, тис. грн.. 0,76  1,53 2,11 277,6 1,50
Фондоозброєність, тис. грн. 7,92 9,62  16,65 210,2 29,0
Фондовіддача, грн.  2,07 1,90 0,46  86,8  0,8
Фондоємність, грн.  0,48 0,53  2,17  114,8 1,2
Виробництво валової продукції у спів ставних цінах на1 середньорічного працівника, тис. грн.  16,36  13,7  18,25 111,5  23,3

Забезпеченість фондами та ефективність їх використання

Розрахунки таблиці показали, що фондозабезпеченість підприємства зросла на 177,6 % або на 1,35 тис. грн., а фондоозброєність зросла на 110,2 % або на 8,73 тис. грн. Причинами цього стало збільшення виробництва валової продукції у співставних цінах на 1 середньорічного працівника. Це свідчить про покращення матеріально-технічної бази та про підвищення рівня інтенсифікації і виробничих можливостей підприємства.

У порівнянні із середніми даними по Сумській області можна відмітити, що забезпеченість господарства основними фондами менша ніж показник по області на 148,39 тис. грн., що є негативним; фондоозброєність підприємства також є меншою на 12,35 тис. грн., що характеризує рівень цього показника як недостатній, причиною чого є завелика кількість середньорічних працівників. Фондовіддача по господарству перевищує показник по Сумській області на 0,34 тис. грн., а обернений показник фондоємності, навпаки, є більшим у порівнянні з середнім по області на 0,97 тис. грн., що свідчить про ефективне використання основних фондів на підприємстві.

Із розрахунків таблиці констатуємо, що фондовіддача знизилась на 86,8%. Причиною цього стало збільшення вартості валової продукції у співставних цінах на 111,5%. Показник фондоємності, що є оберненим до фондовіддачі, навпаки зріс на 114,8%.

Для узагальнення робимо висновок, що господарство забезпечене основними виробничими фондами, які використовуються неефективно, тому що зменшилася фондовіддача.

Розглянемо показники, що безпосередньо характеризують діяльність господарства.

Таблиця 5

Основні економічні показники діяльності господарства

Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. Відхилення 2005 р. у % до 2003 р.

У середньому по області

2005 р.

1.Валова продукція у співставних цінах

1.1 на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.

157,6 294,1 346,1 219,6 121
1.2 на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 16,4 13,7 18,2 111,5 23,31
1.3 на 100 грн. основних фондів, тис. грн.. 206,6 189,8 136,2 65,9 80,4
1.4 на 1 люд.-год., тис. грн. 8,4 7,5 1,3 15,5 13,6

2. Товарна продукція,

2.1на 100 га с.-г. угідь, тис.грн.

170,4 288,0 349,4 205,0 110,4
2.2 на 1 середньорічного працівника, тис. грн. 17,7 18,1 27,6 155,9 21,25

3. Валовий прибуток

52,4 79,9 101,2 193,1 +9,34
3.1 на 100 га с.-г. угідь, тис. грн..
3.2 на 1 середньорічного працівника, тис.грн. 5,4 5,0 7,9 146,3 +1,8

4. Чистий прибуток,

4.1 на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.

46,4 78,0 32,7 70,2 +1,71
4.2 на 1 середньорічного працівника, тис.грн. 4,8 4,9 2,6 54,2 +0,33

5. Рівень рентабельності, %

45,3 37,5 13,2 -32,1 п.в. +1,6

Із розрахунків таблиці можна стверджувати, що вартість валової продукції на 100 га с.-г. угідь збільшилась на 119,6% або на 188,5тис. грн., причиною чого стало збільшення вартості валової продукції у спів ставних цінах на 32,5% або на 9115,67 тис. грн. та зменшення площі сільськогосподарських угідь на 39,7% або на 705,27га. Значення показника вартості валової продукції у співставних цінах на 1 середньорічного працівника зменшилось на 16,5% або на 2,7тис. грн., що стало результатом зниження вартості валової продукції у співставних цінах та зменшення чисельності працівників нижчими темпами, тобто на 20,5% або на 35 чол. У порівнянні із середніми даними по області у 2005 р. занижений на 5,11 тис. грн. Вартість валової продукції на 100 грн. основних виробничих фондів знизилась на 65,9% або на 70,4 тис. грн., основною причиною є збільшення вартості валової продукції. Валова продукція у співставних цінах на 1 люд.-год. знизилась на 84,5% або на 7,1 тис. грн. за рахунок збільшення валової продукції, та визначальний вплив мало зростання затрат праці. У порівнянні із середніми даними по області цей показник у 2005 був нижчим на 12,3 тис. грн.

Розрахунки таблиці показали, що вартість товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь зросла на 105,0% (перевищує середній по області у 2005р. на 239,0 тис. грн.), що сталося за рахунок зростання вартості виручки на 23,6 % або на 717,9 тис. грн. та зменшення площі сільськогосподарських угідь. Показник вартості товарної продукції на 1 середньорічного працівника збільшився на 55,9% або на 9,9 тис.грн., що є результатом зменшення чисельності працівників на 20,5% або на 35 чол. та збільшення вартості товарної продукції. Цей показник перевищує середній по області на 6,35 тис. грн.. у 2005р.

Як бачимо із таблиці, валовий прибуток на 100 га с.-г. угідь зріс на 93,1% або на 48,8 тис. грн.(зростання у порівнянні із середніми по області на 91,9 тис. грн. у 2005 році), тому що валовий прибуток зріс на 16,5% або на 154 тис. грн.., та площа с.-г. угідь зменшилась на 39,7% або на 705,27 га. Валовий прибуток на 1 середньорічного працівника зменшився на 46,3% або на 2,5 тис.грн., причиною чого стало зниження чисельності працівників та зростання валового прибутку. Спостерігається перевищення цього показника даних по області на 6,1 тис. грн..

Чистий прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь зменшився на 29,8% або на 13,7 тис. грн.( перевищує середній по області показник на 30,9 тис. грн. у 2005 р.), що є результатом зменшення чистого прибутку на 57,5% або на 474,9 тис. грн. та скорочення площі с.-г. угідь на 39,7% або на 705,27 га. Показник чистого прибутку на 1 середньорічного працівника зменшився на 45,8% або на 2,2 тис.грн., причиною чого стало збільшення чистого прибутку на 57,5% або на 474,9 тис. грн. та зменшення чисельності працівників на 20,5% або на 35 чол. величина цього показника перевищує середні по області показники на 2,3 тис.грн. у 2005 р.

Зниження на 32,1 % такого основного економічного показника, як рівень рентабельності, характеризує діяльність господарства як неефективну. Але цей показник перевищує середній по області на 11,6 тис.грн. у 2005р.


2.2 Аналіз наявності складу структури та руху основних виробничих фондів (Форма 5. Примітки до фінансової звітності)

ТОВ «Владана» більшу увагу приділяє основним виробничим фондам. Задачами аналізу основних виробничих фондів є : вивчення її структури і стану; визначення забезпеченості ними господарства з урахуванням потреби в сільськогосподарській та іншій техніці; виробничих приміщеннях; обчислення показників використання основних фондів по господарству в цілому та основних чинників, які впливають на ці показники.

За даними річного звіту, аналізують наявність основних засобів на початок і кінець року, а також їх структуру. Структуру основних засобів визначають як відношення вартості окремих її видів до їх загальної вартості. Цей показник є досить істотним при аналізі основних виробничих фондів і дає змогу раціонально встановити величину питомої ваги того чи іншого виду основних засобів (табл. 6)

Таблиця 6

Склад і структура основних виробничих фондів

Структура основних виробничих фондів 2003 р 2005 р Відхилення у % 2005 р. до 2003 р.
Вартість, тис.грн. Питома вага, % Вартість, тис.грн. Питома вага, %
Будинки, споруди, передавальні пристрої 118,8 10,0 266,8 13,0 225
Машини та обладнання 394,7 33,1 768,3 36,9 195
Транспортні засоби 255,6 21,4 375,5 18,0 147
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 9,6 0,8 59,4 2,8 619
Робоча і продуктивна худоба 414,6 34,7 609,4 29,3 147
Всього 1193,3 100 2079,4 100 174

З розрахунків таблиці можна стверджувати, що загальна вартість основних виробничих фондів збільшилася на 74 %. Це збільшення в основному відбулося за рахунок зростання вартості машин та обладнання на 95 %. Відбулося також збільшення вартості транспортних засобів на 47 %, робочої і продуктивної худоби на 47 %, будинків, споруд та передавальних пристроїв на 125 %. Таке збільшення частини вартості основних виробничих фондів може бути зумовлене збільшенням активної частини фондів (силові і робочі машини, транспортні засоби, продуктивна худоба), раціональним співвідношенням між окремими структурними елементами основних фондів і насамперед між тими з них, ефективність використання яких взаємозумовлена.

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ